Op-adem-komen-themadagen 
Even op adem komen, een dagje voor mezelf, wat zou dat heerlijk zijn! Hoe vaak zeggen we dat niet, maar komen we er niet aan toe of gunnen we onszelf dit niet. Ontspannen kan op vele manieren en eenieder kiest wat bij hem of haar past. Voor die mensen die behoefte hebben aan een dag voor zichzelf organiseert de SIO vanaf 2018 een nieuw programma - de 'OP ADEM-KOMEN-THEMADAGEN'. Deze dagen zijn bedoeld om op een ontspannen manier bij te komen van de drukte van alledag en tegelijkertijd verbinden we de op-adem-komen-themadagen met een studiethema voor iedereen toegankelijk die er belangstelling voor heeft.

Adem
Iedere studiedag heeft een eigen thema, waarbij ademoefeningen de thema's ondersteunen.  Bewust ademen dwingt ons naar binnen te keren en stimuleert tot innerlijke aandacht en zelfreflectie, maar verbetert ook het contact met het lichaam en geeft rust en ontspanning. De gekozen thema's staan op zichzelf, de oefeningen zijn ervaringsgericht, maar ook beroepsmatig toepasbaar als werkmethode.

Praktische zaken
     *   Leslocatie: hotel Ruimzicht, Zeddam
     *   Tijd: 9.30 - 16.30 uur
     *   Kosten: € 75,- per lesdag inclusief vegetarisch arrangement
     *   Docent: Maria Majoor

Planning
De 4e op-adem-komen-dag van dit jaar is op 06 november 2018. Thema: kleurendag

Programma

KLEURENDAG (06 november 2018)
     *   Kleuren ervaren fysiek en energetisch
     *   Je eigen persoonlijke kleurencirkel maken
     *   Therapeutische mogelijkheden
     *   Ademontspanningsoefeningen

INSCHRIJVING: zie CONTACT
     *   Opgave kan door mail; telefoon en aanvraag inschrijfformulier