Bij de afsluiting van de meditatietrainersopleiding gisteren werd door de deelnemers ervan vooral duidelijk dat van alle diverse meditatietechnieken die geoefend zijn het 'GRONDEN' als een van de belangrijkste en prettigste ervaren werd. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat men bij mediteren vaak het idee heeft dat het vooral om hoge en verheven zaken gaat, een wegdwalen uit de drukte van het dagelijkse leven. Maar denk eens hoe we te werk gaan als we zaken uit willen zoeken, we spreken dan over iets dat grondig aangepakt moet worden, we willen het tot op de bodem uitzoek en we starten een diepgravend onderzoek.

De eerste spiegels die ik mij herinner stonden in de slaapkamer van mijn ouders. Daar stond een grote spiegelkast met drie spiegels waarvan een centrale spiegel en een spiegel links en rechts die je kon bewegen als een deur met scharnieren. Dat maakte grote indruk op mij als klein kind, want als ik de deurspiegels bewoog dan werd het beeld van mijzelf een aantal keren verdubbeld en zag ik zo de zijkant van mijn gezicht. 

Elk jaar werd er op de lagere school van mijn jeugd een Kerstspel opgevoerd. Uit iedere klas deden kinderen mee en het was altijd weer spannend of je werd uitgekozen voor een rol in het Kerstspel of dat je anders in het grote schoolkoor terecht kwam. In die periode van mijn leven heb ik uitgeblonken in rollen als schaap, schaapherder, een van de Driekoningen, kerstverhaal voorlezer en lid van het koor. Tot mijn grote spijt mocht ik nooit de rol van Jozef of Maria spelen, maar bleef ik op afstand toekijken. Die hoofdrollen leken voor mij als kind het allermooiste. Toch gebeurde er juist in weer zo'n periode van voorbereiding voor Kerstmis iets merkwaardigs waardoor Maria en Jozef heel dichtbij kwamen, alleen anders dan ik mij had voorgesteld.

Tradities zijn zichzelf herhalende rituelen waarbij de structuur en inhoud vooraf vaststaat. Bijvoorbeeld Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, herdenkingen. De laatste jaren zijn er veel nieuwe tradities bijgekomen zoals 'de dag van de secretaresse', 'de dag van de verpleging', 'de dag van de molens', 'de dag van de rechten van het kind', 'de dag van de singles' of de dag van een bepaalde ziekte. Gelukkig telt het jaar maar 365 dagen, tenzij men de nachten eraan toe wil voegen, dan kunnen we nog even vooruit.

De start van het nieuwe schooljaar is ieder jaar weer een bijzondere gebeurtenis voor mij. De weg ernaartoe is vol overgangen, zoals organisatie, voorbereidende gesprekken met docenten, werkgroep, nieuwe cursisten en lesvoorbereidingen.