Het vakgebied psycho-energetische therapie omvat een breed scala van begeleidingsmogelijkheden gericht op zelfontplooiing en spirituele bewustwording. Een aspect wil ik er nu uitlichten: ordenen. Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan wat we gemakshalve 'het ordenen' noemen. Dit ordenen richt zich vooral op het scheiden van emoties en feiten. Dit is niet alleen belangrijk voor iemands persoonlijke ontwikkeling, maar noodzakelijk als je met cliënten werkt om te herkennen wanneer je zelf niet meer neutraal bent. Emoties zijn natuurlijk wel een belangrijke graadmeter, omdat ze ons een scala van gevoelens laten ervaren die nodig zijn om ervan te leren en hoe hiermee om te gaan. Maar wanneer emoties ons de baas zijn dan kan het ook lastig worden, omdat we de feiten teveel inkleuren en er verwarring en vertroebeling van helder denken ontstaat. Een leuke en creatieve manier van verhelderen verhelderen voor jezelf en als huiswerk voor je cliënten is een SIO-oefening die genoemd wordt: het bijhouden van een intuïtief ontwikkelings-dagboek met behulp van alternerend schrijven.

Stimuleren van de linkerhersenhelft
     Schrijf op de linkerpagina van je intuïtief ontwikkelingsdagboek de feitelijke gebeurtenissen van de dag op en de zakelijke toelichtingen. Links, omdat de linkerhersenhelft de verbinding heeft met de ratio en de logische denkprocessen en dus ook door die hersenhelft kunnen worden begrepen.

Stimuleren van de rechterhersenhelft
     Beschrijf op de rechterpagina van je ontwikkelingsdagboek je gevoelens die je daarbij hebt gehad. Noteer alle verhalende gedeelten, voorbeelden en emotioneel geladen informatie. Rechts, omdat de rechterhersenhelft de verbinding heeft met alle intuïtieve en gevoelsmatige informatie en ook door de rechterhersenhelft begrepen wordt.

Conclusie
     Dan aan het eind van elke dag schrijf je de conclusie: hoe was die dag naar jouw gevoel geweest en waarom?

Samenvatting na een week
     Onderzoek, na een week dit te hebben gedaan, of je een rode draad te pakken krijgt. Je zult merken dat dit ook een leuke manier is om emoties en gebeurtenissen even los te zien van elkaar. Na een bepaalde periode kun je dit met iemand bespreken. Doel is ook om een gevoeligheid aan te leren voor je innerlijke spirituele kracht. Besteed bijvoorbeeld elke avond tien minuten aan je dagboek.

Stimuleren van beide hersenhelften
     Deze manier van schrijven en lezen, op de linkerpagina de feiten en op de rechterpagina de gevoelens, de ervaringen en voorbeelden wordt 'alternerend schrijven en lezen' genoemd, omdat bij het schrijven en lezen de ogen elkaar afwisselen dan naar linksen dan naar rechts. Wat gebeurt er? De beide hersenhelften worden in snelle opeenvolging gestimuleerd totdat er een cirkelvormige stroom ontstaat, vergelijkbaar met een mandala. De twee hersenhelften springen van links naar rechts en creëren een harmonisch samenspel van evenwicht. Het gevolg is dat de energiestroom in het lichaam versterkt wordt. 

Denk juist
     Alternerend schrijven geeft mij altijd een overzicht over hoe ik denk in bepaalde situaties en hoe ik mijn emoties ervaar. Dit ordeningsproces helpt mij om te komen tot een innerlijk overzicht, tot helderheid van denken en neutraler communiceren inclusief de waarneming en acceptatie van gevoelens.
     Samenvattend brengt deze eenvoudige oefening ons eigenlijk naar de basisprincipes van het geestelijk leven namelijk: Denk juist! Om positief en creatief bezig te blijven is het belangrijk te beseffen hoe we onze gedachten gebruiken, omdat zij de basis vormen voor onze creativiteit en levenshouding. Er bestaat een prachtig Bulgaars lied, gecomponeerd door de geestelijk leraar, filosoof, theoloog en musicus Peter Deunov (1864-1944), dat dit proces weergeeft:
                                                                               'Denk juist,
                                                                            Draag in jezelf 
                                                             Heilige gedachten voor je leven.'
   
Citaat uit een voordracht van Peter Deunov:
     '...Wanneer het denken verbonden is met de gedachte van God is er een heilig ontzag of een eerbied voor het leven. Eerbied voor het leven hebben dwingt ons te zoeken naar harmonie in onszelf, en juist in de Natuur vinden we deze krachten terug. Wanneer je de juiste gedachten hebt weet je dat alle dingen in de Natuur levend zijn, daarom moet je een groot respect hebben voor alles. Wanneer je deze wijsheid hebt, iedere keer als je voorbij een plant loopt, zul je er naar kijken en dan je ogen verheffen in respect voor het leven dat zichzelf manifesteert in deze plant. Het is een kleine vorm dat een beeld is van de gedachte van God. De Goddelijke gedachte manifesteert zich overal. Het verandert en reguleert alle dingen. Wanneer we dus over de levende Natuur spreken bedoelen we de manifestatie van de Goddelijke gedachte; de manifestatie van deze grote wet die God bewerkstelligt in de wereld...'

     Voor mij zijn dit diepzinnige teksten, ik lees en herlees ze al jaren, maar ze raken en inspireren mij nog steeds, omdat ze mij dwingen mijn denken te blijven onderzoeken en te verbinden met hogere niveaus van bewustzijn.
     Maar wat jou ook moge inspireren, volg die weg, het is de weg van je hart, heel dichtbij jezelf en de omarming van je eigen leven.

 

Bronnen:
Peter Deunov, 'Verzameld werk', uitgeverij SIO en Prosveta
Heinrich Klaus dr., 'Imagineren', 1988, uitgeverij Ankh Hermes