• DSC01702.jpg
  • DSC01885.jpg
  • Afbeelding-887.jpg

Geschiedenis

De SIO werd in maart 1988 opgericht door Maria Majoor met als doel bewustwording van de mens. De naam SIO (scholing intuïtieve ontwikkeling) geeft dit doel ook aan. Het eerste trainingsprogramma heette toen de tweejarige opleiding ‘Intuïtieve ontwikkeling’. Het lesprogramma is in de jaren negentig van de vorige eeuw verder ontwikkeld en zo ontstond de driejarige opleiding ‘psycho-energetisch therapeut’. Op basis van intuïtieve ontwikkeling methodieken ontstonden later de workshop ‘Verandering en groei’ en de opleiding tot ‘Meditatietrainer’.
Van 1988 tot en met 2018 is Maria Majoor docent van de opleidingen geweest in Zeddam en is nu Monique Hendrix docent in Limburg.

Visie

De SIO gaat uit van het idee dat de ontwikkeling van de intuïtie een belangrijke stap is voor de mens die wil groeien naar innerlijke harmonie en vrede. Door meer te vertrouwen op je intuïtie groeit het contact met je eigen wijsheid en innerlijk weten, het intellect is niet meer de enige bron van kennis, maar er is een levendige samenwerking tussen denken en voelen. Er ontstaat het besef dat er een dynamische uitwisseling is van kosmische en aarde energieën die van invloed zijn op uw psychische en fysieke welzijn. Intuïtieve ontwikkeling helpt je beter te leren samenwerken met deze energieën en ze praktisch toe te passen in je leven. De SIO baseert zich op eeuwenoude maar ook eigentijdse inzichten over de wisselwerking van lichaam, ziel en geest. Docenten van de SIO streven ernaar deze inzichten aan cursisten over te dragen, te delen met anderen en ze te leren toepassen in alle aspecten van het dagelijks leven. Op deze wijze wil de SIO een bijdrage leveren aan een holistische ontplooiing van de mens en de aarde.