• 002-opleidingen-workshop-Roos.jpg
 • 03-psycho-energetisch-therapeut.jpg


De driejarige deeltijdopleiding tot psycho-energetisch therapeut biedt u een stap voor stap en gestructureerde methode aan om uw intuïtieve vermogens te ontplooien en deze doelgericht in te zetten voor uzelf en anderen als begeleider en trainer. 

Wat is psycho-energetische therapie?

Psycho-energetische therapie is een begeleidingsvorm die mensen helpt in hun zoektocht naar psychisch en energetisch welzijn. Deze therapie baseert zich op de kennis en studie van intuïtieve, energetische en spirituele ontwikkeling en counselingmethodieken zoals: het waarnemen, lezen en harmoniseren van het energieveld van de mens, de aura en chakra's. Daarnaast wordt er gewerkt met adem- en ontspanningstechnieken, toegepaste imaginatie (T.I.), dromen, tekeningen en ondersteunende gespreksbegeleiding.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich intuïtief, energetisch en spiritueel wil ontwikkelen. Ze geeft u praktische inzichten in het beter om leren gaan met de eigen energie en is juist daarom aan te bevelen voor gevoelige mensen die veel invloeden ervaren vanuit hun omgeving. De opleiding biedt u ook de benodigde vaardigheden om deze beroepsmatig in te zetten als counselor, trainer of als ondersteuning in uw beroep. Wat ook uw motivatie of doel is, de opleiding is een cadeau voor ieder die behoefte heeft aan persoonlijke en spirituele ontplooiing.

Toepassing psycho-energetische therapie

Psycho-energetische therapie wordt toegepast als aanvulling in de reguliere gezondheidszorg bij psycho-sociale klachten zoals: onverwerkte trauma’s, stress, burn out, rouwverwerking, het begeleiden van energiegevoeligheid en ondersteuning in het verhelderen van persoonlijke processen. 


Studieprogramma opleiding psycho-energetisch therapeut

Het is allereerst belangrijk dat u als cursist de aangereikte technieken en oefeningen leert toepassen op uzelf, zodat de eigen persoonlijke processen herkend en geïntegreerd worden. Daarnaast leert u deze vaardigheden toe te passen met medecursisten en cliënten. Tijdens intervisiebijeenkomsten thuis creërt u zelf een gelegenheid om ervaringen verder uit te werken met medecursisten.
 
Studiethema’s zijn: geleide meditatie, visualisatietraining, lichaamsbewustwording, energetische oefeningen, adem- en kleurtherapie, aura- en chakra reading- en healingtechnieken, gespreksvaardigheden, inzicht in de taal van symbolen en theoretische ondersteuning van studiethema’s. Centraal uitgangspunt is de eigen ervaring van de lesstof.


Eerste jaar: intuïtieve en energetische bewustwording

Persoonlijke kracht en kwaliteit

 • Intuïtieve ontwikkeling
 • Visualisatietraining
 • Studie van de aura en de chakra’s
 • Basis healing- en waarneemoefeningen
 • adem- en ontspanningsoefeningen
 • Aandachtig kunnen zijn


Tweede jaar: begeleidingsvaardigheden

De kunst van het intuïtieve inzicht in begeleiding

 • Vertrouwen in de eigen intuïtie
 • Praktische toepassing energetisch werken
 • Aura- en chakra readingtechnieken
 • Verdieping healingtechnieken
 • Counseling en begeleiding
 • Toegepaste imaginatie (T.I.)
 • Verdieping ademhalings- en ontspanningstechnieken


Derde jaar: mythen, mystiek en bewustzijn

Spirituele verdieping

 • Studie van de filosofie en de symboliek in mythologie, sprookjes en dromen
 • Universele geestelijke ontwikkelingspatronen van de mens hierin herkennen
 • Verdieping van meditatietechnieken
 • Integratie persoonlijke processen van de afgelopen twee jaar
 • Versterken van begeleiding van anderen
 • Uzelf te leren vertrouwen als het belangrijkste instrument

 
Praktische informatie opleiding psycho-energetisch therapeut 

 • Duur opleiding: drie jaar, 18 lesdagen per jaar, van 9.30-16.30uur 
 • Deelname op basis van intakegesprek
 • Aanvangsniveau: mbo/hbo denk-werkniveau
 • Data, leslocatie en kosten (btw-vrij) zie: agenda
 • Certificaat na ieder lesjaar. Diploma na voltooiing drie jaar
 • Inclusief lesmateriaal: theoretische ondersteuning en oefeningen
 • Registratie bij de stichting OPET (organisatie voor psycho-energetische therapie)
 • Cursisten gaan akkoord met de betalingsvoorwaarden en met de Algemene voorwaarden
 • Aanvraag uitgebreide lesprogramma/inschrijfformulier zie: contact