• 03-psycho-energetisch-therapeut.jpg
 • 002-opleidingen-workshop-Roos.jpg

Voor wie?
Deze workshop
is bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de veranderingen die plaats vinden in hun leven. Dit kan een privé situatie zijn of de gevolgen van veranderingen in het bedrijf of de organisatie waar u werkt.

Wat kunt u verwachten?
U krijgt helderheid in uw eigen veranderingsproces, u leert om verankerd te blijven met uzelf en uw kwaliteiten en veranderingen vanuit deze kracht te benaderen. Tijdens deze driedaagse is uw eigen ervaring het vertrekpunt van onderzoek. Hoe iemand omgaat met veranderingen is uniek, omdat reacties op veranderingen beïnvloed worden door persoonlijke ervaring en achtergrond. Daarom wordt, naast het werken in een groep, ook veel aandacht besteed aan persoonlijke processen.

Zin en betekenis van verandering
De werkelijkheid van ons leven wordt door ieder mens anders ervaren. Wanneer ons vertrouwde beeld van de werkelijkheid aangetast wordt door plotselinge veranderingen, bijvoorbeeld door verlies van vertrouwde personen of werk, maar ook zelfgekozen veranderingen, beginnen we ook anders naar de werkelijkheid te kijken. Het houvast, de veiligheid die jouw werkelijkheid je gaf, is in één klap betrekkelijk geworden.  

De zeven fasen van veranderingen
Uit onderzoek blijkt dat er zeven fasen te herkennen zijn die veranderingsprocessen markeren. De workshop geeft u inzicht in deze zeven fasen van 'voorspelbare' patronen. De kracht van intuïtieve werkmethoden is dat het u de ruimte geeft om het contact te herstellen met uw diepere gevoelslagen en met de subtiele boodschappen die het lichaam u geeft.


Kernpunten ‘Verandering & Groei’

 • Inzicht in de zeven fasen van veranderingsprocessen
 • Werken met behulp van visualisatie, tekeningen, ademoefeningen, biografisch werken, counseling
 • Helder krijgen wat er persoonlijk speelt
 • Bewuster om leren gaan met veranderingen in uw leven
 • Emoties over verlies van houvast en veiligheid durven toestaan
 • Belemmerende gedragspatronen onderzoeken
 • Vernieuwende kwaliteiten ontdekken die vrijkomen dankzij veranderingen


  Praktische informatie 

 • Inclusief lesmateriaal: theoretische ondersteuning over veranderingsprocessen
 • Duur: drie dagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Afsluiting met een certificaat
 • Cursisten gaan akkoord gaan met de betalingsvoorwaarden en met de Algemene voorwaarden
 • Aanvraag lesprogramma/inschrijfformulier: zie contact

Data, leslocatie en kosten: zie agenda