Bijscholingsdagen 
De opzet en uitvoering van de SIO-Bijscholingsdagen gaan uit van de basisprincipes: Educatie, Uitwisseling en Ontmoeting.
Educatie: themakeuze richt zich op het persoonlijke- en beroepsbelang van de psycho-energetisch therapeut en andere beroepsdoelgroepen.
Uitwisseling: studiethema's worden in onderlinge werkgroepen bestudeerd, praktisch uitgewerkt en als ervaringen uitgewisseld.
Ontmoeting: naast het beroepsmatige studiecontact is het belangrijk elkaar ook te ontmoeten tijdens een bijscholingsdag zoals tussendoor tijdens koffie/thee/lunch en wandelingen. 

                                                                    
Algemene praktische informatie 
Voor alle bijscholingsdagen geldt de onderstaande informatie
Leslocatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19, 7038 EH Zeddam
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 75,- per lesdag (inclusief btw, koffie/thee/vegetarische lunch en lesmateriaal)
Docent: Maria Majoor
Aanmelden: via mail; inschrijfformulier van de website of telefonisch

                                                            

Agenda bijscholingsdagen
14.05.2019: Kleurenergie als therapeutisch instrument
18.06.2019: Eenvoud, terug naar onze basis

 

14 mei 2019 / Kleurenergie als therapeutisch instrument

                                           Deadline aanmelding: 23 april

Als therapeut brengen we vandaag klachten en gemoedsgesteldheden samen in een kleurenkaart bij onszelf en als begeleider met een werkpartner.


Kleur bekennen
De zeven oorspronkelijke kleuren vertegenwoordigen zeven positieve zieleaspecten in ons die zich manifesteren als persoonlijke kwaliteiten. Hoe meer wij op een positieve manier met onze persoonlijke kwaliteiten werken hoe meer onze aurakleuren helderder en krachtiger gaan stralen en hoe meer dit onze psychische en fysieke gezondheid bevordert. Vandaag kijken we hoe kleurrijk we ervoor staan en onderzoeken we wat er nog nodig is om meer 'kleur te durven bekennen'. 

Counseling en polariteiten
Het doel is om klachten, fysiek en/of psychisch, te onderzoeken op hun negatieve gemoedsgesteldheid en te harmoniseren naar hun positieve kant. Denk bijvoorbeeld aan de uitgangspunten van de 38 Bach Bloesem Remedies. We werken toe naar een innerlijke houding van 'kleur durven bekenen' om zo weer bewuster onze positieve kwaliteiten toe te laten.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Kleuren ervaren en kleur bekennen
- Een persoonlijke kleurencirkel maken
- Kleurenergie als therapeutisch hulpmiddel
- Reading en healing oefeningen
- Counseling en de polariteitsleer

                                                                                      
18 juni 2019 / Eenvoud, terug naar onze basis

                                        Deadline aanmelding: 28 mei

Met de eenvoud van aanwezig zijn en ernaar handelen als therapeut brengen we de rust terug bij onszelf en bij de cliënt en we laten zo ervaren wat de basis is van de psycho-energetische therapie.

Aandacht en het basischakra
Op deze laatste bijscholingsdag van dit schoolseizoen richten we de aandacht vooral op onze eigen basis: ons lichaam, onze zintuigen, onze adem, ons basischakra. Het verassende van bewuster in contact komen met je eigen fysieke basis is dat het je energetische waarnemingsvermogen versterkt. Vanuit deze innerlijke verdieping als uitgangspunt gaan we aan de slag met een werkpartner om de ander op dezelfde manier te begeleiden als wij naar onszelf toe gedaan hebben. De Healing momenten die nodig zijn voor jezelf of de ander zullen spontaan ontstaan en direct energetisch uitgewerkt kunnen worden.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Luisteren naar je lichaam
- Gronden en het basischakra
- Innerlijke dialoog
- Healingoefeningen
- Counseling